energi

Dramatisk nedgång av kolanvändning i Europa

2:19 min

Användningen av kol för att producera elektricitet i Europa minskade dramatiskt under 2019.

I exempelvis Tyskland minskade brunkolsanvändningen med 22 procent och stenkolsanvändningen med hela 33 procent under 2019 jämfört med 2018.

Det här är något som har märkts i Vattenfalls enorma stenkolkraftverk Moorburg i Hamburg som under året bara gått på halvfart.

– Helgen som gick var kraftverket helt avstängt. Anledningen var att billig vindkraft fick priserna på elbörsen att falla så att det inte lönade sig för oss att köra anläggningen, säger Gudrun Bode på kraftverkets informationscentrum i samband med Vetenskapsradions besök där i mitten av december.

Det gigantiska stenkolkraftverket är det största i norra Tyskland och har kostat statliga Vattenfall 30 miljarder kronor att bygga.

Men trots att kraftverket bara är fem år gammalt producerar det nu bara för hälften av sin kapacitet, enligt siffror som Vetenskapsradion tagit del av.

Flera orsaker samverkar till att kolet allt mer trängs ut. Dels har fossil gas blivit mycket billigare, dels byggs allt mer billiga förnybara elkällor som utnyttjar vind och sol. Och så har priset för de så kallade utsläppsrätterna, som kraftverken måste köpa in för att få släppa ut koldioxid, mer än fyrdubblats bara på ett par år.

På liknande sätt ser det ut i flera länder i Europa där kolanvändningen under 2019 har minskat dramatiskt.

I exempelvis Spanien har användningen minskat med 33 procent på bara ett år. I Storbritannien har samtliga kolkraftverk under veckolånga perioder 2019 varit helt avstängda. Det har inte skett sedan 1882. Endast 2 procent av elproduktionen där kom från kol förra året.

Enligt en rapport från tankesmedjan Carbon Tracker går 79 procent av alla kolkraftverk i EU idag med förlust.