Istället för i USA

Vändningen: Gripenmotor ska underhållas i Sverige

2:01 min

På grund av ett försämrat säkerhetsläge i Sverige ändras nu beslutet så att Jas Gripen E:s motor servas i Trollhättan istället för i USA.

– Det här måste hålla i högre beredskapsgrader och det är ett steg att behålla kunskap i Sverige men också få en kostnadseffektiv lösning på lång sikt. Det gör också att vi kan bygga upp reservdelar och komponenter i Sverige och hantera detta inom landet, säger Göran Mårtensson, generaldirektör vid Försvarets materielverk, FMV.

Ända sedan det 2013 stod klart att Sverige ska köpa Gripen E så har det ingått att underhållet av motorn ska genomföras av amerikanska General Electric i USA.

Men motorerna för dagens Gripen C/D gås igenom i Trollhättan av företaget GKN , ett arbete som fungerat bra och gjort att kunskapen och reservdelarna finns lokalt. Och nu är alltså de inblandade företagen inklusive Saab överens om att underhåll, service och reparationer även i fortsättningen ska ske i Sverige och inte på andra sidan Atlanten och Försvarsmakten har beställt det upplägget av FMV.

En av kritikerna av flytten till USA är Liberalernas försvarspolitiker Allan Widman och han är nöjd nu.

– I händelse av höjd beredskap eller väpnat angrepp så hade en lösning med underhåll av motorer på andra sidan Atlanten varit en icke fungerande lösning. Det här har tagit lång tid, men jag tycker att det har landat på ett bra sätt, säger Allan Widman.

En fördel är att nuvarande Gripen C/D nu enligt Försvarsberedningen och Försvarsmaktens analys ska användas ända till 2030-talet och då kan arbetet med motorerna samordnas.

Den här lösningen sparar också pengar då man utnyttjar redan gjorda investeringar i teknik och kunskap, enligt FMV.

Stefan Oscarsson, ansvarig för militära affärer vid GKN, är nöjd.

– Det betyder väldigt mycket för oss långsiktigt som företag och som försvarsförmåga för Sverige, säger han.