Ska bli klimatneutralt år 2050

EU:s investeringar för klimatet: Tio biljoner

2:24 min

EU-kommissionen vill att Europa ska bli världens första klimatneutrala världsdel till år 2050. För att det ska bli verklighet så ska 10 000 miljarder kronor investeras i grön omställning de kommande tio åren.

– Vår investeringsplan ska leda till hållbara investeringar på minst 1 000 miljarder euro det kommande årtiondet, sa Kommissionens vice ordförande Valdis Dombrovskis i EU-parlamentet i Strasbourg.

I december la Kommissionen fram grunden för EU:s framtida klimatpolitik, med målet att EU ska bli klimatneutralt till år 2050. Idag presenterades förslag på hur politiken ska finansieras.

Drygt hälften av det hisnande 14-siffriga beloppet, 10 000 miljarder svenska kronor, ska komma från EU:s budget. EU-länderna väntas också bidra med pengar liksom den privata sektorn.

Pengarna ska gå till gröna investeringar och omställning, bland annat genom EU:s omställningsfond som bland annat kan gå till omskolning av de som förlorar sina jobb när verksamheter lägger ner. Länder och regioner med större klimatutmaningar kommer få mer stöd än andra, vilket innebär att ett land som Polen troligtvis kommer få mer pengar än Sverige.

En fråga som har debatterats flitigt är om EU-stöd skulle kunna gå till investeringar i kärnkraft. Där säger Kommissionen nej. De svenska parlamentarikerna i kammaren här i Strasbourg gav förslaget både ris och ros.

Moderaten Tomas Tobe tycker att det låter som väldigt höga belopp som skattebetalarna ska finansiera. Han är också kritisk till att kärnkraft inte ses som en del i klimatlösningen.

– Vi kommer behöva både mer förnybart och mer kärnkraft. Då är det dumt att stänga dörren för medel också till kärnkraft.

Miljöpartiets Pär Holmgren tycker tvärt om, kärnkraft är inte hållbart och kan inte vara en del av lösningen. Han välkomnar Kommissionens förslag i stort men beklagar att det egentligen inte handlar om nya EU-pengar för klimatet, utan mer om ompaketering av medel.

– Det är uppenbart att man pratar mer. Man vill få det att låta som att man gör mer än den förra Kommissionen. Men när man kommer ner till pengar, så är det än så länge inte nya pengar som kommer in. Utan man ligger kvar på samma nivåer och det är ju inte tillräckligt, säger Pär Holmgren.