Miljöanpassning

E14 får 85 nya laddplatser för elbil

1:05 min
  • Genom ett gemensamt projekt av Länsstyrelserna i Västernorrland och Jämtland kommer det installeras 85 laddplatser.
  • Vill miljöanpassa för framtiden och skapa bättre pendlingsmöjligheter för de som kör elbil.
  • "Tanken är att knyta ihop kollektivtrafiken, framförallt tåget, med bilen och göra hela resan enklare", säger Henrietta Philp, projektmedarbetare på Länsstyrelsen Västernorrland.