Analys

“Sockret ryssarna behövde för att svälja medicinen”

2:10 min

Ryska parlamentet duman godkänner att en tämligen okänd teknokrat blir ny premiärminister. Michail Misjustin har varit chef för federala skattemyndigheten i tio år, skriver tidigare Moskvakorrespondenten Maria Persson Löfgren.

Kommentar/analys: Detta är en kommenterande publicering. Sveriges Radio är oberoende och agerar inte i något politiskt partis, intresseorganisations eller företags intresse.

Att Putins nominering godkänns av duman är mest en formalitet, då duman inte utgör någon som helst opposition till presidenten. Den förändring som presidenten i går vill göra när det gäller maktfördelningen, att presidentens makt minskas och att riksdagen eller duman får större befogenheter skulle kunna ses som att Ryssland får mer av ett parlamentariskt system om det inte vore för att Putin själv betonade att presidenten fortfarande kommer kunna avsätta både dumans utsedde premiärminister, regeringen och ministrarna.

I duman finns visserligen olika partier till namnet, men de röstar i stort sett alltid med maktpartiet Enade Ryssland. En parlamentariker, Ilja Ponomarev röstade till exempel emot annekteringen av ukrainska Krim 2014. Alla övriga 445 röstade för. Ponomarev lever i dag i exil.

Det var också då 2014, som rysk ekonomi började rasa utför. Sanktionerna mot Ryssland var en orsak, låga olje- och gaspriser en annan. Men också att den ryska ekonomin inte lyckats diversifieras, den är baserad på olja och gas. Möjligheterna för oberoende företagare att växa är begränsade.

Stora företag har i hög grad blivit en del av staten. Gårdagens upplösning av regeringen är ett sätt för president Putin att försöka visa ryssarna att han vet att de är missnöjda med den usla ekonomin. Hans egen popularitet har också varit på osedvanligt låg nivå, sedan han förordat höjd pensionsålder.

Men Putins beslut om ny regering och stora förändringar i grundlagen är främst en del av hans sätt att säkra sin maktposition efter 2024 när presidentperioden löper ut och han inte kan omväljas.

Istället finns andra möjligheter att styra för Putin. Det så kallade statliga rådet har fått större makt nu, där är Putin redan ordförande. Om presidentens makt blir mindre och överhuset i ryska duman, det så kallade federationsrådet och statliga rådet får större makt, kan Putin säkra sin egen och sina anhängares positioner även i framtiden. De behöver inte riskera att ställas till svars för sina handlingar i framtiden.

Ett annat sätt att fortsätta för Putin är som överhuvud över en federation med Belarus eller Vitryssland. Ryssland pressar på för det, samtidigt som det demonstreras emot i Belarus.

Många ryska kommentatorer ser Putins tal igår det socker ryssarna behövde för att svälja medicinen. Gratis mat till lågstadiebarn, höjda bidrag så kallat "mammakapital" till första barnen och än mer för nästa, gratis högre utbildning och annat stöd till låginkomsttagare upptog 90 procent av talet.

Sen kom de tunga grundlagsförändringarna, som folket ska rösta om. Men inte i en formell folkomröstning och valberedningens ordförande Elena Pamfilova har redan sagt att hon inte tror det blir någon omröstning, utan förslagen går igenom ändå.

Putin sa också att rysk lag ska stå över internationell rätt. Federationsrådet kommer också få rätt att avskeda domare, även i författningsdomstolen, vilket kritiker ser som ännu ett steg att politisera rättsväsendet.

Elena Lukjanova, juridikprofessor, kallar Putins tal för en konstitutionell kupp:

”Federationen undermineras, regionala och lokala myndigheter får ännu mindre att säga till om. Ryssland skapar en mekanism som gör att landet kan strunta i internationella fördrag eller beslut, rysk grundlag ska stå över”.

Lukjanova och andra konstaterar också att en del av förändringarna i grundlagen som Putin vill ha inte går att ändra på det sätt presidenten har sagt, utan att skriva om hela grundlagen. Den nuvarande ryska grundlagen har hållits fram av oppositionen då den garanterar en rad friheter, som yttrandefrihet och demonstrationsfrihet. Men som kringskurits av tilläggsparagrafer, med hänvisning till extremism och hot om terror.

I ryska medier konstateras att ingen av de nu avsatta ministrarna i regeringen visste om på morgonen igår att deras öde redan var beseglat.