våldsbejakande extremism

Orostelefon startar igen

1:50 min

Rädda Barnen och Center mot våldsbejakande extremism har kommit överens om att starta en ny nationell orostelefon om våldsbejakande extremism, dit till exempel anhöriga eller personer som vill lämna miljöerna kan ringa.

Rädda Barnen har tidigare drivit en liknande linje men den lades ner efter att finansieringen upphört.

Linjen kommer vända sig till privatpersoner, och finansieras av Center mot våldsbejakande extremism, men drivs av Rädda Barnen.

– Det finns idag ingen annan nationell kanal att vända sig till för anhöriga eller personer som finns nära den våldsbejakande extrema miljön, och det är viktigt att det finns, inte minst givet att det ser väldigt olika ut i kommunerna med vilket stöd man kan få, säger Ola Mattsson, talesperson för Rädda Barnen.

Sedan tidigare driver Center mot våldsbejakande extremism en stödtelefon som riktar sig mot yrkesverksamma, men eftersom man anser att finns brister i stödet till privatpersoner, som till exempel anhöriga, bekanta eller personer som själva vill lämna våldsbejakande extremism har man nu kommit överens med Rädda Barnen om att starta en sådan linje.

Rädda barnen har även tidigare drivit en stödtelefon om våldsbejakande extremism, men den lades ner i slutet av 2018 efter att regeringen slutat finansiera arbetet.

Överenskommelsen nu är på ett år, men tanken är att det ska vara ett långsiktigt arbete, säger Maria von Bredow, utredare på Center mot våldsbejakande extremism. Enligt henne är det viktigt att den här stödtelefonen inte drivs av en myndighet.

- Många av de här personerna känner oro för att pratat med myndigheter och det är en viktig poäng att ha det utanför myndighetsvärlden, och Rädda barnen är en organisation som har högt förtroende och därför tror vi att det är en bra partner.

Förhoppningen är att den nya linjen ska öppna i mars, den kommer vara bemannad på dagtid, och tanken är att personer som ringer både ska kunna få anonyma stödsamtal eller hjälp med andra kontakter till exempel med socialtjänsten, avhopparverksamhet eller polisen.

Mana Entezarjo som är rådgivare på Rädda Barnen, och jobbade med den stödtelefon man hade tidigare, säger så här om vilka samtal hon tror att det nu kommer handla om.

- Jag tror att mycket kommer handla om stöd till familjer och anhöriga som kommer in i de olika miljöerna, det kan handla om vit-makt miljön, den religiöst profilerade jihadistiska miljön, eller den vänsterextrema miljön.

– Speciellt 2018 så hade vi ett ganska stort antal inringare som var anhöriga och jag tror att vi kan vänta oss att det är fortsatt så, det ser vi i samhället att problematiken fortfarande finns och växer, säger Mana Entezarjo på Rädda Barnen.

Rädda Barnen tog över driften av orostelefonen från Röda Korset 2017.