Riksdagen

SD kräver ny stödlinje för psykisk ohälsa

1:51 min

Nedläggningen av den nationella hjälplinjen - som erbjöd människor i kris stöd via telefon - har fått hård kritik från många håll. Nu lyfter Sverigedemokraterna frågan i riksdagens socialutskott - och kräver att socialminister Lena Hallengren agerar.

– Jag tycker att det är fruktansvärt att man lägger ned en så viktig funktion som det finns stort behov av. Man skulle behöva utöka verksamheten, men i stället lägger man ned, och det är tragiskt att se, säger Clara Aranda, som är SD:s talesperson i frågor som rör psykisk ohälsa.

Vid årsskiftet avvecklades den nationella Hjälplinjen, dit människor som mår dåligt kunde ringa för att få stöd.
Verksamheten, som finansierades av landets regioner, kostade tio miljoner kronor om året. Men de pengarna kan användas effektivare, är bedömningen.

Nedläggningen har fått kritik från flera riksdagspartier, och nu vill alltså Sverigedemokraterna få med sig de övriga på ett så kallat tillkännagivande till regeringen. Sverige måste ha en väl fungerande, rikstäckande jourtelefonverksamhet, så att personer som lider av psykiska problem har någonstans att vända sig, anser partiet.

– Vi vill helt enkelt sätta press på regeringen så att de agerar i frågan, för det har de inte gjort i nuläget, säger riksdagsledamoten Clara Aranda.

Sverigedemokraternas förslag om att rikta en uppmaning till regeringen lades på socialutskottets bord i dag, och ska nu diskuteras. Även socialutskottets ordförande, Kristdemokraternas Acko Ankarberg Johansson, beklagar att hjälplinjen har lagts ned.
– Jag tycker att det är mycket olyckligt och dessutom är det väldigt oklart varför det har gjort. Det har inte varit några politiska beslut, utan det har gjorts ändå. Jag tycker att det är värdefullt att vi nationellt kan ha någon form av hjälplinje, säger hon.