biologisk mångfald

EU-parlamentet vill skydda arter med bindande mål

2:12 min

I år ska frågan om skydd för biologisk mångfald omförhandlas globalt och i EU. EU-parlamentet vill att minst 30 procent av EU:s yta ska vara skyddade områden.

Bland det som hotar många arter finns  intensivt fiske, skogsskövling, ensidigt jordbruk och expanderande städer, alla exempel på mänskliga hot mot livsmiljöer. Till det kommer de påfrestningar som väntas av ett ändrat klimat.

FN:s mångfaldspanel presenterade i våras en rapport som visade att ca en miljon arter världen över hotas av utrotning. Den negativa utvecklingen har inte hjälpts av FN:s konvention för biologisk mångfald, som har fått kritik för att vara alltför svag.

EU:s artskyddsregler, plus alla nationella artskyddsregler, har inte heller lett till de önskade målen.

I höst ska FN förnya mångfaldsmålen. Samtidigt håller EU på med en egen process om skydd för biologisk mångfald.

I båda fall vill nu EU-parlamentet skärpa målen, med bindande regler för att skydda områden.

För EU:s del bör resolutionen ger en viktig signal, enligt Malin Björk, vänsterledamot i Europaparlamentet:

– Det som är bra med resolutionen är, att parlamentet säger att vi vill se bindande målsättningar både på EU-nivå och globalt. Vi vill se det här som någon slags framtida Paris-avtal, fast för biologisk mångfald, säger Malin Björk.

EU-parlamentet vill att 30 procent av EU:s yta ska skyddas. Centerns Fredrick Federley stöder det, men ser viss risk för urvattning:

– Det som är problematiskt är att man gjort det här till ett volymmål och inte ett kvalitetsmål. Jag tror många medlemsstater nu kommer försöka hitta den billigaste och enklaste vägen ur det här, det vill säga köpa billig och biologiskt rätt ointressant mark och skydda den, istället för att skydda sådan mark som är särskilt skyddsvärd, säger Fredrick Federley.

I EU-parlamentets debatt sa också socialdemokraternas Jytte Guteland att användningen av bekämpningsmedel måste minska,eftersom många arter drabbas negativt.

Resolutionen ändrar inga regler, utan är en viljeyttring från Europa-parlamentet, som senare ska enas med EU-kommissionen och medlemsländerna om ett gemensamt beslut kring biologisk mångfald.