Miljöproblem

Rekordhöga halter av miljögifter i Revsundssjön

2:08 min
  • Bottensediment utanför ett industriområde i Pilgrimstad har en av de högsta halterna av uppmätta miljögifter i Norrland. Nu kräver Länsstyrelsen att mark och grundvatten undersöks.
  • Upptäckten gjordes då länsstyrelserna i norr för några år sedan gjorde studier av fibersediment vid flera massa- och träfabriker längs Norrlandskusten och i inlandet. Halten av nickel i Pilgrimstad var bland de högst uppmätta i studien.

  • Länsstyrelsen har pekat ut ett bolag, som i dag ingår i skogskoncernen Stora Enso, som ansvariga för föroreningarna. Företrädare för bolaget säger till P4 Jämtland att de att de påbörjat den undersökning som Länsstyrelsen nu kräver.