Xi Jinping

Kinas president besöker Myanmar

2:10 min

Kinas president Xi Jinping besöker idag Myanmar, som tidigare hette Burma. Besöket ses som ett sätt för Kina att visa stöd för Myanmars kritiserade regering. Kina hoppas tillika på att sluta flera omfattande infrastrukturavtal med Myanmar.

Myanmars regering, ledd av Aung San Suu Kyi, har ofta kritiserats för sina allt starkare band till Kina. Men trots kritiken från i huvudsak västvärlden, eller kanske på grund av den, så har Myanmar och Kina fortsatt att närma sig varandra.

Det stora, mäktiga, och rika Kina vill genomföra stora investeringar i det fattigare Myanmar. I huvudsak handlar det om infrastrukturprojekt som ofta ingår i det som kommit att kallas för den nya sidenvägen  - Kinas stora globala makt- och infrastrukturprojekt.

Myanmar behöver infrastrukturinvesteringar. Men kritiken mot Kinas projekt i landet har ofta varit hård. Inte minst gäller det ett stort dammprojekt i norra delen av landet, i delstaten Kachin, som gränsar till Kina. Dammbygget bidrog till att ett inbördeskrig mellan Myanmars regering och rebeller i Kachin blossade upp på nytt. Dammbygget fick avbrytas, men många i Kachin befarar nu att president Xi:s besök kommer att leda till att bygget återupptas. Demonstrationer mot dammbygget är planerade utanför Kinas ambassad i på lördag.

Kina har även genomgående stöttat Myanmar när landet de senaste åren kritiserats för förföljelser och förtryck mot folkgruppen rohingyerna. Förföljelserna har i huvudsak ägt rum i delstaten Rakhine. I samma region finansierar Peking ett dammbygge värt över tio miljarder kronor.

Kina vill i Rakhine tillsammans med Myanmars regering även upprätta en speciell ekonomisk zon, inte helt olik de zoner som framgångsrikt utgjorde startskotten för Kinas egen ekonomiska utveckling för ett antal decennier sedan. Men många burmeser är oroliga för Kinas ökande inflytande. Och många som bor nära de stora infrastrukturprojekten befarar att de kommer att drabbas av de sociala och miljörelaterade kostnaderna, men inte få ta del av de ekonomiska vinsterna, av projekten.