Potential att växa med 20 procent

88 sätt att öka skogsproduktionen

2:21 min

Skogsstyrelsen har tillsammans med skogsbranschen formulerat 88 åtgärder för att få till en ökad produktion i den svenska skogen.

Om skogens fulla potential utnyttjas skulle produktionen kunna öka med 20 procent fram till 2050 och bidra med mer råvara i ett framtida fossilfritt samhälle, enligt en rapport från Skogsstyrelsen och skogsbranschen. Det motsvarar ett värde av 25 miljarder kronor per år.

De 88 åtgärderna handlar bland annat om att röja mer i skogen, dikesrensa mer, minska mängden klövvilt, utveckla bekämpningsmetoder mot skadeinsekter och plantera mer lövträd.

Svenska Naturskyddsföreningen har reserverat sig mot rapporten.