”Oacceptabla prisnivåer”

Cancermediciner allt dyrare i Europa

2:01 min

En ny svensk rapport visar på ojämlik cancervård i Europa och mycket höga priser på nyare cancermediciner.

De europeiska ländernas kostnader för cancermediciner har ökat med omkring 18 miljarder euro på tio år. En orsak är att allt fler drabbas av cancersjukdom, men högre priser för nya och effektiva läkemedel bidrar till läkemedelsnotan. Det säger docent Nils Wilking som är en av författarna till en ny rapport om cancer i Europa:

– Prisnivåerna nu är oacceptabla, säger Nils Wilking som är en av författarna till rapporten från Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi i Lund.

– Samhällen klarar inte av detta. Den här ökningen på tio år i kostnaden för cancerläkemedel kan inte fortsätta. Vi måste hitta ett bättre system där läkemedel sprids så snabbt som möjligt till de patienter som har behov, fortsätter han.

I takt med att Europas invånare blir fler och äldre ökar också antalet människor som drabbas av cancer.

I Danmark, Frankrike, Storbritannien och Nederländerna är cancer nu den vanligaste dödsorsaken och har passerat hjärt- och kärlsjukdomar, enligt rapporten.

Samtidigt överlever fler sin cancerdiagnos. Men de moderna behandlingarna har ett högt pris - särskilt när de allra senaste metoderna som gen- och immunterapi, och kombinerad behandling med flera av de nyaste medlen ingår. Det här är oroande, enligt Nils Wilking.

– Vi har en situation där det finns bra läkemedel, men tyvärr framförallt kostnadsrelaterade faktorer som begränsar tillgången till dessa läkemedel, säger han.

Tillgången till effektiv cancerbehandling är mycket varierande över Europa.

Flera östeuropeiska länder lägger omkring 60-70 kronor per invånare på cancervården, medan den i Schweiz eller Österrike får kosta runt drygt tusen kronor per person i genomsnitt. Men också de rikare länderna letar efter sätt att minska kostnaderna för den ökande cancerbördan.

Nils Wilking efterlyser nu nya betalningsmodeller, till exempel ett system som ersätter tillverkare först när patienten haft god effekt av medicinen.
Han menar att vi nu står inför en skärningspunkt, där det är svårt att spara mer på själva vården för att ha råd med medicinerna:

– Vi anser att man snabbt behöver hitta nya betalningsmodeller. Den pris-eskalering som har skett för cancerläkemedel, den håller inte i längden.