Flera fall av påssjuka i regionen

1:49 min

Flera personer i Göteborgsområdet har insjuknat i påssjuka de senaste veckorna. Nu uppmanas vårdcentraler och vårdmottagningar att vara uppmärksamma på symptomen.

– De första en, två dagarna brukar man få feber och huvudvärk, precis som en vanlig infektion. Men sen så får man en rejäl svullnad nedanför örat, i käkvinkeln. I 75 procent av fallen går det över till andra sidan av ansiktet, säger Leif Dotevall, biträdande smittskyddsläkare i Västra Götaland.

Påssjuka är en ovanlig sjukdom i Sverige. Varje år rapporteras mellan 20 och 45 fall. Och enligt Västra Götalandsregionens biträdande smittskyddsläkare Leif Dotevall finns det ett bra grundskydd mot påssjuka i och med att sjukdomen ingått i det nationella barnvaccinationsprogrammet sedan 1982. Men skyddet kan sjunka med tiden.

– Dels så är påssjuka ganska vanligt i världen, i England rapporterades förra året över 7 000 fall. Och sen är påssjuka en av de sjukdomar där vaccinskyddet tycks sjunka efter många år, säger Leif Dotevall.

Påssjuka är en anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom i Sverige.

Bör vi vara oroliga?

– Nej, jag tycker inte det. Men när vi ser en ökning av fall vill vi gärna uppmärksamma det, för de sjukdomar som vi nästan vaccinerat bort, de glömmer man ibland, säger Leif Dotevall.