"Inte min bild"

Baylan tonar ned uppgifter om konkursrisk för Postnord

1:44 min

Svenskdanska Postnords ekonomiska problem är betydligt större än vad som tidigare framkommit, enligt en ett år gammal konsultrapport beställd av svenska och danska staten – som Dagens Nyheter tagit del av.

Enligt DN-artikeln kommer Postnord att behöva någon typ av statssubventioner när brevverksamheten minskar – annars hotar konkurs. Men näringsminister Ibrahim Baylan anser inte att läget är så akut:

– Det är inte min bild att det är så som den här rubriken ger uttryck för. Men jag tror att alla förstår att med den här väldigt snabba digitaliseringen, så innebär det naturligtvis också att Postnord måste förändras när brevmängderna minskar samtidigt som paketmängderna ökar, säger Ibrahim Baylan.

Så sent som hösten 2017 sköt danska och svenska staten till extra kapital till Postnord för att lösa den akuta ekonomiska krisen. Totalt fick då Postnord ett tillskott på 2,2 miljarder kronor varav Sverige stod för 400 miljoner kronor. Och enligt Ibrahin Baylan är det i nuläget inte aktuellt att skjuta till ytterligare medel.

– Som vi ägare sköt vi till resurser för några år sedan just för att man skulle klara av en omställning. Sen kommer vi naturligtvis titta igenom hur postlagstiftning och annat ser ut när brevmängderna minskar så kraftigt. Men det är en fråga som hanteras av min kollega Anders Ygeman.

Men det är inte aktuellt i nuläget att tillföra ytterligare resurser?

– Jag ser det inte som aktuellt just nu. Vi har ju gjort det för bara några år sedan, och vi och bolagets ledning jobbar med att försöka ställa om bolaget så att det också kan vara kraftfullt i framtiden.