Trots att ettbarnspolitiken skrotats

Allt färre barn föds i Kina

1:54 min

Trots att "ettbarnspolitiken" övergavs 2016 så har födelsetalen fortsatt att sjunka.

Kinas befolkning åldras. Kina riskerar att stå inför en demografisk tsunami. Kina står inför en tidsbomb befolkningsmässigt – rubrikerna återkommer kring hur befolkningsutvecklingen i landet riskerar att bli ett hinder för ekonomin och maktambitioner.

Förra året växte visserligen fortfarande Kinas befolkning och den är nu strax över 1,4 miljarder. Det tillkom drygt 14,6 miljoner personer under förra året, enligt den nationella statistikbyrån, men antalet nyfödda sjunker sedan flera år tillbaka. Detta sker trots att Kina numera tillåter kineserna att föda mer än ett barn.

Ettbarnspolitiken från 1979 ledde till en könsmässig obalans. När bara ett barn var tillåtet valde många kineser att det skulle vara en pojke, så det finns i dag ett stort manligt överskott.

Flickor försvann, adopterades utomlands eller valdes bort innan de ens föddes.

Färre barn innebär också att den arbetsföra befolkningen, kineser mellan 16 och 59 år, minskar.

Liksom i Japan, Sydkorea och flertalet europeiska länder blir också kineserna allt äldre och de som är 60+ utgör nu drygt 18 procent av befolkningen, enligt officiella siffror.

Forskare pekar på hur denna befolkningsutveckling kan försvaga ekonomin - utgifterna för pensioner och vård stiger medan konsumtionen och investeringsviljan riskerar att sjunka.