Man diskriminerad av kommunen

Fick inte jobb inom kommunen på grund av Iranskt ursprung.
Kristianstads kommun har blivit anmälda till Diskrimineringsombudsmannen. Anledningen är att en man med Iranskt ursprung sökte jobb inom kommunen men nekades arbete. Enligt honom själv blev han utsatt för etnisk diskriminering vid anställningsförfarandet. Diskrimineringsombudsmannen kommer nu att granska fallet och har också begärt ett yttrande från kommunen.