STUDIO ETT MÅNDAG 20 JANUARI

Experter oense om kärnkraftens hållbarhet

17 min
  • Kärnkraft är en politiskt laddad fråga. Men hur hållbar är kärnkraften egentligen? 
  • Det verkar inte alltid hjälpa att fråga forskare om saken – för bland experterna finns inget entydigt svar på frågan.
  • Hör Markus Wråke, vd för branschorganet Energiforsk och Christian Azar, professor i energi och miljö, Chalmers tekniska Högskola i Göteborg. Hör även Janne Wallenius, professor i reaktorfysik
    vid KTH i Stockholm.