VÅRDKRISEN

Cancerpatienter får vänta för länge

2:05 min

Orimligt långa väntetider till canceroperationer vid Skånes universitetssjukhus har enligt IVO fått allvarliga konsekvenser för patienter.

– Det är allvarligt när patienter inte får vård i tid, och det är också allvarligt när vi ser att detta har pågått under en längre tid, säger Malin Peterson, inspektör på IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

IVO har granskat väntetiden under första halvåret förra året för patienter med cancer i levern eller bukspottkörteln, som Skånes universitetssjukhus tar emot från hela Södra sjukvårdsregionen.

Av de 115 patienter som sjukhuset kategoriserat som högt prioriterade på grund av sitt allvarliga sjukdomstillstånd, var det bara 25 som fick operation inom den tid som anges i de så kallade standardiserade vårdförloppen. Den långa väntan har i flera fall drabbat patienterna.

– Det innebär alltid en ökad oro för patienterna att man får vänta. Det har också inneburit att man fått extra cellgiftsbehandlingar, och att man inte alltid kunnat erbjuda den optimala operationstekniken.

– Det har också inneburit att vissa patienter, där man från början var inne på en kurativ behandling, har fått övergå till en palliativ vård, säger Malin Peterson.

Hur allvarligt är det?

– Det är ju oerhört allvarligt, inte minst för den individ som drabbas.

De långa väntetiderna har alltså i vissa fall gjort att det varit för sent att ge patienten en botande behandling.

Bakgrunden till IVO:s tillsyn är upprepade Lex Maria-anmälningar, där sjukhuset själv konstaterat att lång väntan på utredning och behandling inom andra cancerområden drabbat patienter.

I granskningen har IVO även tittat på väntan till operation för cancer i kvinnors yttre könsorgan, där sjukhuset tar emot patienter från hela landet, och där konstaterar myndigheten att patienterna får vård inom utsatt tid.

Skånes universitetssjukhus biträdande förvaltningschef Per Ola Kimblad säger att han inte hunnit sätta sig in IVO:s beslut och vill kommentera det först senare i dag.

IVO kräver nu att Region Skåne redovisar hur de i ett långsiktigt perspektiv ska komma tillrätta med de långa väntetiderna. Inspektören Eva Hansson, som fattat det aktuella beslutet, säger att man kan gå vidare, om bristerna inte åtgärdas.

– Då har vi möjlighet att förelägga dem att åtgärda bristerna, och med ett sådant föreläggande har vi möjlighet att koppla ett vitesbelopp, säger hon.