Rent badvatten på Gotland

Resultatet av årets första prov på badvattnet runt om på Gotland är nu klar. Proverna visar att badvattnet är godkänt på samtliga 37 mätplatser.
Det är kommunens miljö och hälsoskyddsförvaltning som gjort mätningarna. Även temperaturen på badvattnet har mätts och visar att vattnet var mellan 6 och 15 grader varmt. Varmast var det i Björkhaga norr om Klintehamn och kallast vid Brissund, Gustafsvik och Vändburg. Proven visar att badvattentemperauren bara ökat med en grad den senaste veckan.