Så mår de svenska landskapsdjuren

0:55 min

Vi har 25 landskapsdjur i Sverige. Nu har Världsnaturfonden, WWF, kartlagt läget för de här djuren.

Samtidigt som 17 av djurarterna har livskraftiga bestånd är åtta nu är rödlistade, visar kartläggningen. Bland annat är berguven, fjällräven, lodjuret och vargen hotade.

Det var 1988 som allmänheten fick rösta fram sina landskapsdjur. Sedan dess har läget för vissa arter förbättrats genom naturvård och miljöarbete.

Ett exempel är upplands landskapsdjur havsörnen, som på 80-talet var allvarligt hotad av bland annat miljögifter som störde fortplantningen. Idag har beståndet återhämtat sig, även om havsörnen tillsammans med till exempel lodjuret, vargen och berguven är utsatt för hotet från illegal jakt.

Källa: WWF