Taiwan

Kina använder turismen som vapen

2:02 min

Kina har det senaste halvåret använt turismen som ekonomiskt vapen mot det självstyrande Taiwan. Något som fått stora konsekvenser för öns turistindustri.

– 'Bingtian Xuedi', extremkyla, säger Gao Mingtu, professor i turismvetenskap, för att beskriva läget i den tidigare så lukrativa Kinaturismen i Taiwan.

För att sätta ekonomisk press på Taiwan stoppade Peking i somras de särskilda utresetillstånd som kineser behöver för att själv kunna resa till Taiwan.

Endast gruppresor är nu tillåtna. Men även de har blivit färre, när relationerna försämrats.

Det här har inneburit över miljonen färre kinesiska turister, och motsvarande tio miljarder svenska kronor i förlorade intäkter, enligt professor Gaos beräkningar.

Turismen har alltså politiserats av kommunistpartiet i Kina.

Syftet, att tvinga den självstyrande ön in på en mer Kinavänlig riktning, tycks däremot av allt att döma ha misslyckats, då den Kinakritiske presidenten Tsai Ing-wen häromveckan blev omvald med rekordstort mandat.

Men inte desto mindre är de ekonomiska konsekvenserna kännbara. Till exempel för Luo Jianhao, som driver en resebyrå i Taipei.

Han hoppas att saker och ting ska återgå till det normala när presidentvalet nu är över. Att Peking, som han uttrycker det, ska "vrida på kranen" igen.

– Men jag kan bara hoppas. Kranen är ju inte i våra händer, säger han med ett skratt.