Kärnkraft

Röstrysare om Ringhals i riksdagen

1:54 min

Dagens omröstning om två reaktorer i Ringhals hänger på en enda röst.
Men mycket talar för att reaktorerna stängs även om regeringen
skulle förlora, säger Ekots kommentator Tomas Ramberg.

Sverigedemokraterna kräver att regeringen beordrar Vattenfall att renovera och fortsätta driva de två kärnkraftsreaktorer som Vattenfall nu stänger. När riksdagen röstar om förslaget i eftermiddag får SD stöd av moderater, kristdemokrater och liberaler. På pappret hänger det alltså på en enda röst om förslaget ska avslås.

Vattenfall ser ingen lönsamhet i att uppdatera ringhalsverkets två äldsta reaktorer som togs i drift på 1970-talet och som nu, särskilt den ena, behöver rätt stora investeringar för att kunna köras några år till. De fyra partierna bakom SD:s förslag menar ändå att det finns klimatskäl att hålla igång reaktorerna.

Tanken är att om mera svensk el produceras kan den exporteras till grannländer och där ersätta fossilkraft.

Både klimatargumenten och beslutet att stänga Ringhals 1 och 2 har varit kända sen 2015. Alltså även under de år moderater och kristdemokrater samarbetade med Centern, Miljöpartiet och Socialdemokraterna i energiöverenskommelsen.

Att man nu lämnat överenskommelsen och tagit upp striden igen speglar att klimatfrågan vuxit i den politiska debatten. För kristdemokrater och moderater har det blivit viktigt att lansera egna offensiva förslag.

Den som inte vill höja skatten på fossila bränslen eller tycker att Preem ska få bygga ut sitt oljeraffinaderi hamnar lätt på defensiven. Men i kärnkraftsfrågan finns en tydlig konflikt där högeroppositionen kan pressa regeringen och dessutom rycka loss Liberalerna ur januarigruppen.

Svagheten är att ny kärnkraft är ekonomiskt olönsam och om den trots det skulle byggas tar lång tid och därmed inte är ett svar på problemet här och nu. Medan den tekniska och kommersiella utvecklingen går snabbt fram när det gäller förnybar elproduktion, batterier, lagring, effektivare förbrukning och så vidare.

Samtidigt är det just därför Ringhals blir politiskt intressant - de reaktorerna finns nu och det går att argumentera för att de skulle kunna ha betydelse i närtid.

När ringhalsfrågan avgjorts blir det svårare att göra politik av kärnkraftsfrågan eftersom övriga reaktorer väntas gå en bit in på 2040-talet. Dagens omröstning skulle alltså kunna vara kulmen på det senaste årets nygamla kärnkraftsdebatt.

SNS konjunkturråd resonerar i en färsk rapport om kärnkraftens betydelse för klimatpolitiken. Enligt rådet gör förändrade EU-regler och mera förnybar produktion i grannländerna att kärnkraft blir mindre intressant som klimatpolitik framöver.

Rådet menar också att kärnkraft är för oflexibelt för att passa i ett system där vind och andra väderberoende källor står för en stor del av elproduktionen.

Men - och här får oppositionen bränsle - en majoritet av rådet menar att ringhalsreaktorerna på kort sikt - de närmaste åren - skulle kunna spela en klimatpolitisk roll genom att hjälpa Sverige att avlasta grannländers fossilförbränning.

Frågan är hur länge eftersom Vattenfall i så fall behöver renovera och uppgradera dem innan de kan köras vidare. Eftersom reparationsbehoven är större på en av reaktorerna, R2, handlar debatten nog i praktiken om en av reaktorerna, R1, kan fortsätta att producera el ett antal år till.

Om partidisciplinen fallerar i dag och riksdagen beslutar enligt Sverigedemokraternas förslag är det ändå långt ifrån säkert att någon av de två reaktorerna lever vidare. Det handlar i så fall om ett oskarpt beslut - ett så kallat tillkännagivande - som ger regeringen möjlighet att dra frågan i långbänk långt efter att bägge reaktorerna är avstängda.

Skulle partier som tror på kärnkraft få majoritet efter valet 2022 kan de förstås börja riva i frågan igen men då har det troligen både blivit svårare, dyrare och mindre klimatintressant att tvinga Vattenfall att ändra sig.

En större fråga för elmarknaden är långsiktigheten i energipolitiken nu när det inte längre finns en bred energiöverenskommelse. Skulle en ny regering 2022 förändra spelreglerna för elproduktion kan det påverka utvecklingen ganska mycket. Det blir därför intressant att följa om moderater och kristdemokrater så småningom lägger fram egna utarbetade förslag om på vilket sätt de vill att framtidens elpolitik ska skilja sig från dagens.