jämlikt kulturutbud

Kulturskolan ska inkludera fler - startar gitarrlektioner online

2:10 min
  • Kulturskolan i Västmanland har fått 1,5 miljoner av Allmänna Arvsfonden för att göra Kulturskolan tillgängligare och mer jämlik.
  • Som en del i detta startar Regional Kulturskola i Västmanland en gitarrkurs online.
  • GitarrOnline är ett gratis pilotprojekt för tio elever och utökas med fler elever och andra instrument om det går bra.