Stress

Stress kan leda till grått hår – hos möss

2:08 min

Det finns många teorier om att stress kanske kan göra oss människor gråhåriga. I en ny studie som publicerats i Nature har forskare vid Harvard kunnat visa hur stress kan leda till grått hår hos möss.

Elvar Theodorsson, professor i neurokemi vid Linköpings universitet, har läst studien.

– Det är ju intressant ur det här perspektivet att man har haft hypotesen om att stress kan göra håret grått. Artikeln har inte bara studerat det här fenomenet hos djur, utan den har benat ut hela orsakskedjan, säger han.

I en rad avancerade experiment utsatte forskarna svarthåriga möss för akut stress, genom att injicera ett ämne som orsakade en svidande smärta hos mössen. Efter två till tre veckor blev delar av mössens päls ljusgrå.

Enligt forskarna beror det här på att stressituationen aktiverar det sympatiska nervsystemet som skickar ut noradrenalin, ett slags stresshormon. Det i sin tur skickar signaler till de stamceller som bildar hårets färg, vilket leder till att de färgbildande cellerna i hårsäckarna förstörs.

Om det kan gå till på samma sätt hos människor svarar inte studien på.

Men forskarna menar att det här öppnar upp för framtida forskning om hur vi påverkas av stress och hur man kanske skulle kunna blockera de negativa effekterna.

– Det är ju uppenbart att när människor utsätts för en akut stressituation, så leder det till kraftig påverkan både på kropp och själ. Kan man då med läkemedel minska de effekter på nervsystemet som händelsen har, sätter inte den här mekanismen igång, säger Elvar Theodorsson.

Referens: Zhang, B et al. "Hyperactivation of sympathetic nerves drives depletion of melanocyte stem cells". Nature 2020. DOI: 10.1038/s41586-020-1935-3.