sprängdåden i sverige

Nytt bombdatacenter ska stötta vid sprängdåd

0:23 min

Polisen ska arbeta närmare bland annat militären för att öka kompetensen gällande sprängningar. Nu inrättas ett nationellt så kallat bombdatacenter.
I det nya bombdatacentret kommer polisen, Säpo och Försvarsmakten att ingå.

– Vi ska sitta tillsammans i ett center där vi först och främst kommer att ha en nationell lägesbild som vi saknar i dag, då allt är inom ramen för respektive region, säger Marie Borgh, chef för det nationella bombskyddet.

Med en nationell lägesbild blir det lättare att se exempelvis om ärenden hör ihop.

– Utifrån tekniska detaljer och den kompetens som centret kommer att ha kommer vi att kunna utreda ärenden på ett mer effektivt sätt, säger Marie Borgh.

– Förhoppningsvis ska det också leda till att vi kan förebygga sprängningar i och med att vi blir duktigare och höjer Polismyndighetens kompetens.

Hon medger att sprängningar generellt är svårutredda.

– Det ställer ju höga krav, det är en stor resurs som krävs för att säkra bevis. Men min uppfattning är att Polismyndigheten blir bättre på det här. NFC (Nationellt forensiskt centrum) har också anpassat sin organisation efter ett större behov.

Om planeringen håller och rekryteringen till centret går som planerat hoppas man kunna vara i gång under vårkanten.