Girjasmålet

"Urminnes hävd" gav segern för samebyn

2:08 min

Högsta domstolen ger idag Girjas sameby rätt i den långdragna tvisten om  vem som ska bestämma över om jakt- och fiskerätten.

Det här domslutet innebär att man går på samebyns linje och tilldömer Girjas ensamrätten att bestämma om andra ska få jaga och fiske i samebyns område ovanför odlingsgränsen.

– Det är fantastiskt, det är otroligt, säger Jörgen Jonsson, före detta ordförande för Svenska samernas riksförbund, till P4 Norrbotten.

– Det känns fantastiskt att vara vid vägs ände i rättsprocessen. Nu återstår arbetet med att hantera det här och det kommer att bli nog så krävande, säger Matti Blind Berg, ordförande i Girjas sameby.

– Jag gläds å samebyns vidkommande och att de gick segrande ur striden. Det är skönt att få ett avslut och att HD har sagt sitt om vad som gäller, säger Justitiekansler Marie Heidenborg.

– Domen måste analyseras men det blir en besvärlig uppgift för länsstyrelsen att tillsammans lösa den här situationen med samebyn, säger Anders Iacobaeus Svenska jägareförbundet, fd hovrättspresident i Umeå.

Till TT svarar landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) att hon inte har någon kommentar till domslutet.

"En analys av domen görs nu inom regeringskansliet. Först när denna är färdig kan regeringen ta ställning till om utgången kräver något initiativ från regeringens håll".

Det är mer än tio år sedan Girjas sameby stämde staten efter att regelverket kring småviltjakten och fiskerätten ändrades i och med fjälljaktsreformen 1993.

Enligt samerna innebär förändringen att fler rör sig i fjällen för att jaga och fiska, och det leder till mer störningar för renskötseln.

Det är länsstyrelserna som säljer jakt- och fiskekort i fjällen i nuläget, men Girjas sameby kräver att få ensamrätt till det inom sitt område. Samerna har i sin plädering hänvisat att till deras ensamrätt till jakten och fisket i området grundar sig på rennäringslagen och på urminnes hävd, men den hållningen tillbakavisas av Justitiekanslern, JK, som för statens talan i målet. Staten anser att i egenskap av markägare så har man rätt till de här omstridda rättigheterna till jakt och fiske.

Högsta domstolen slår i sin dom fast att det inte är rennäringslagen som ger samebyn rätt att ensamt bestämma över jakt- och fiskerätten. Istället är det så att domstolen menar att det är en historisk praxis som avgjort ärendet. Samebyn har sedan urminnes tider bestämt över jakten och detta faktum har domstolen tagit i beaktande. Samma gäller inte staten.

Det är inte alla samer som ser positivt på Girjas samebys argumentation. Det grundar sig i att många samer inte är renägare och nu riskerar att förlora rätten att fiska och jaga i området.

Målet har behandlats i tingsrätt och hovrätt. Svenska samernas riksförbund, SSR, förväntar sig att beslutet kommer att få konsekvenser även för andra delar av fjällvärlden.

Domstolen har varit enig i sitt beslut.