Undervisning

Så har robotar lärt barn om programmering och naturvetenskap

1:57 min

Robotar som används för att lära skånska förskolebarn om programmering - det har varit en del av ett stort EU-projekt som nu är i sitt slutskede.

  • Efter två år börjar projektet botSTEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) gå mot sitt slut.
  • Det är Högskolan Kristianstad, som tillsammans med samarbetspartners i Spanien, Italien och Cypern har följt förskolorna och undervisningen med de små skalbaggeliknande robotarna.
  • Syftet har varit att undersöka hur programmering kan användas i undervisningen av ämnen som kemi, fysisk och matematik på förskolenivå.
  • – När det handlar om digital programmering har förskolorna jobbat med lutande plan, att man låtit robotar gå upp och ner för detta. Sedan har vi analog programmering där barnen programmerar sig själva genom att följa pilar på golvet till exempel, säger Marie Fridberg, universitetslektor i naturvetenskapernas didaktik vid HKR. 
  • Resultaten har varit positiva och det har varit intressant att följa de olika förutsättningarna och arbetssätten i länderna som varit med.