Ny lagstiftning

Införandet av hemlig dataavläsning skjuts upp

1:25 min

Införandet av hemlig dataavläsning skjuts upp en månad. Den nya lagstiftningen ska nu träda i kraft 1 april, det enades justitieutskottet om i dag.

– Det är framför allt för att kunna ha en bra beredning där alla perspektiv i riksdagen har möjlighet att tycka till om detta, och ha ett bra underlag inför det beslut vi fattar, säger Fredrik Lundh Sammeli (S), ordförande i justitieutskottet.

Hemlig dataavläsning innebär att polisen får rätt att gå in i brottsmisstänktas datorer och mobiler för att komma åt krypterad information. Det här är en del i regeringens 34-punktsprogram mot gängkriminalitet och tanken var att det nya tvångsmedlet skulle införas den 1 mars.

Men konstitutionsutskottet har slagit fast att det är viktigt att alla lagar "kungörs i god tid före ikraftträdandet". Det betyder i normalfallet fyra veckor och bara i "speciella undantagsfall" mindre än två veckor.

Frågan om hemlig dataavläsning bereds fortfarande, och riksdagen ska fatta beslut den 19 februari. Det skulle innebära att det blir för kort tid mellan beslut och ikraftträdande, enligt justitieutskottet.

Och efter dagens möte står det klart att lagstiftningen skjuts fram en månad, och införs alltså den 1 april. Lagförslaget har brett politiskt stöd i riksdagen.

– Det är en efterlängtad lagstiftning den är väldigt kraftfull, och det är så klart en extra månad innan den träder i kraft. Men det är viktigt att vi har en bra beredning i riksdagen och att konstitutionsutskottet får möjlighet att yttra sig, säger Fredrik Lundh Sammeli (S).