Nu blir det olagligt att samarbeta med en terrororganisation

1:14 min

Riksdagen har sagt ja till en ny lag mot terrorism. Lagen ska göra det svårare att hjälpa terrorister.

Det är inte förbjudet att bara vara med i en terrororganisation. Men nu blir det förbjudet att hjälpa terrorister på olika sätt.

Det nya brottet heter samröre med terrororganisation. Det betyder att man samarbetar med en terrororganisation. Det blir förbjudet att hjälpa terrorister och att jobba med olika saker i organisationen. Till exempel att ordna vapen, att köra bil eller att låna ut en lokal till en terrororganisation.

Straffet för brottet blir högst sex års fängelse. Lagen börjar gälla den 1 mars.