Medicin

3D-kopior av kroppsdelar ska förbättra operationer

2:23 min

Att kunna känna, vrida och vända på en modell av en patients organ eller kroppsdel gör att operationer kan planeras bättre. Det är tanken bakom en  ny satsning på Skånes Universitetssjukhus där läkare nu kan beställa en kopia av en kroppsdel precis som man beställer en röntgenbild.

På Skånes Universitetssjukhus pågår en ny satsning där 3D-modeller av patienters kroppsdelar kan skrivas ut. Något som har många fördelar enligt Einar Heiberg, professor i klinisk fysiologi och en av de personer som drivit på den nya satsningen.

- Vi har arbetat med det här i ett år, men vi har precis nu kommit igång med att kunna göra det på remiss. Precis som man beställer en CT-röntgen - så beställer man samtidigt en modell på hur det ser ut, säger han.

På sjukhuset finns fem 3D-skrivare och just nu skrivs ungefär två kopior ut varje vecka. Modellerna är gjorda av olika former av plast där färg, form och textur anpassas för att kunna likna den riktiga kroppsdelen så mycket som möjligt.

En mer välplanerad operation utifrån patientens egna fysiska förutsättningar minskar risken för eventuella komplikationer under operationen men kortar även ner operationstiden. Det i sin tur gör att risker som kan komma av längre narkos också minskar.

Men utöver det finns det även ekonomiska fördelar menar Einar Heiberg.

- Faktum är att det sparar mycket pengar, därför att operationssalar är väldigt dyrt. En fullt utrustad operationssal kanske kostar 500 kronor per minut. Om du då kan spara en halvtimme på en väl förberedd operation, då har vi tjänat in kostnaden för att skapa modellen många gånger om.

Metoden kommer framförallt att användas i svårare fall där varje patient har unika förutsättningar. Ett exempel är en åtta månaders pojke med medfött hjärtfel som opererades i höstas där en kopia av pojkens hjärta gjorde att kirurgerna bättre kunde anpassa operationen och förkorta narkostiden.

Just nu används metoden med 3D-kopior bara på ett fåtal sjukhus i världen men den växer fort och Einar Heiberg menar att den kommer få stor betydelse i framtidens vård.

- Jag tror inte att det kommer accepteras i framtiden att göra en operation där man inte är maximalt förberedd, säger han.