Intensiva förhandlingar

Regeringen tvärvänder – ja till nya EU-avgifter

2:01 min

Regeringen tvärvänder nu och öppnar för att EU skaffar sig egna inkomstkällor som ett sätt att hålla nere den svenska avgiften.

Förhandlingarna om EU:s långtidsbudget går nu in i ett intensivt skede. Under fredagen kommer EU:s budgetkommissionär till Stockholm för möten både med statsminister Stefan Löfvén och med riksdagen.

– Vi riskerar att få ett väldigt svårt förhandlingsläge där det kommer att vara mycket tryck på att man vill höja EU:s budget och att därmed vår avgift skulle höjas. Om det då finns andra sätt att se till att avgiften hålls nere, så tycker vi att man kan vara öppen för detta, säger EU-minister Hans Dahlgren.

Enligt förslaget ska 20 procent av intäkterna från EU:s handel med utsläppsrätter och en ny EU-avgift på plastförpackningar gå direkt till EU:s budget. Det skulle kunna ge tio miljarder euro per år i extra intäkter.

Pengarna behövs, för när Storbritannien lämnar EU uppstår ett stort hål i budgeten. Det ska dels täckas genom krympta utgifter, men även genom ökade inkomster. Det kan innebära en kraftig höjning av medlemsavgifterna.

Det är det här som nu alltså fått den svenska regeringen att ändra inställning. Men i riksdagen har Moderaterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet reserverat sig mot förslaget.

– För oss är det en väldigt viktig principiell fråga. Om vi säger ja till den här egna medlen nu så finns det ju stor risk att det kommer nya kreativa förslag om framtida intäkter till EU från dem som vill se en snabbt växande EU-budget, säger Jan Ericsson som är moderat ledamot i finansutskottet.

Vänsterpartiets Ilona Szatmari Waldau anser att avgifterna ska tillbaka till den svenska statskassan.

– Tar man ut avgifter på EU-nivå, så ska de återföras till medlemsländerna och man ska använda varenda öre, eller varenda cent, till miljö- och klimatåtgärder. De ska inte gå in i en allmän budget inom EU där vi faktiskt inte vet vad pengarna används till, säger Ilona Szatmari Waldau.

Men just de här EU-avgifterna skulle gynna Sverige, enligt regeringen. Sverige har kärnkraft och vattenkraft och betalar därför mindre för utsläppsrätter och Sverige återvinner mera plast än andra EU-länder.

– Vi skulle tjäna över en miljard  på plastavgiften och drygt en halv miljard på utsläppsrätterna, säger Hans Dahlgren.

Skulle det då innebära motsvarande minskad avgift för Sverige?

– Ja det är det som är vitsen med det här, säger EU-minister Hans Dahlgren.