Östersjön och fisket

Nu skärps fiskereglerna utmed Ostkusten

1:56 min
  • När rovfisken ska fredas kommer reglerna för fiske att skärpas utmed stora delar av Östersjökusten med start under året.
  • Nya fiskeregler kommer att gälla från Roslagen i norr och sträcka sig ned till södra delen av Kalmar län. I Östergötland innebär det 18 helt nya fredade strandnära områden där det blir fiskeförbud under tiden januari till juni.
  • Det är rovfisk som abborre, gös och gädda som ska fredas på fler platser och under längre tidsperioder. Syftet är att nå en ökad tillväxt i en Östersjö där ekobalansen har rubbats när rovfisken minskar.