Rättstvist om lappskatteland i Norrbotten

Nu är det dags för ännu en rättstvist om gamla lappskatteland i den svenska fjällvärlden.

Den här gången är det Luleå tingsrätt som ska klarlägga äganderätten till ett gammalt lappskatteland i Arjeplogs kommun. Bakom stämningsansökan står Henning Rankvist i Västerås, som hävdar att han har större rätt till området än staten.

Det är ett gammalt lappskatteland som kallades för Kaisatts - Gájsásj som ligger på kommungränsen mellan Arjeplog och Jokkmokk som är föremål för stämningsansökan. Henning Rankvist hävdar via sina advokater i stämningsansökan att han är ättling i rakt nedstigande led till den tidigare skattelandsinnehavaren Enar Jonsson Ståntje på 1800-talet.

Enligt stämningsansökan så har staten på ett felaktigt sätt under 1800-talet lagt beslag på skattelandet. Henning Rankvist hävdar därför att skattelandet tillhör honom via släktskap med den senaste innehavaren - och Rankvist hävdar också att han har ensamrätt till jakt, fiske och djurhållning på skattelandet, som är två och en halv mil gånger två mil stort och ligger inom nuvarande Luokta Mávas sameby. Men det handlar framförallt om upprättelse, säger Henning Rankvist.

                          Jörgen Heikki, Sameradion