Vård

Beroendevård på nätet ska stoppa missbruk

1:55 min

Nu ska det gå att få beroendevård på nätet. Via vårdguiden 1177 kan den som behöver hjälp anmäla sig själv för att få en behandling för sitt missbruk av alkohol, cannabis eller spel.

Tanken är att det ska bli lättare att nå dom som drar sig för att söka vård.

– Det finns jättemånga människor som har problem men som väntar alldeles för länge för att söka hjälp. Det vi har sett när vi har gjort studier på det här är att vi når folk, säger Kerstin Annerborn, enhetschef på Beroendecentrum i Stockholm.

Sedan i maj i fjol har webbaserad missbruksvård testats på Beroendecentrum i Stockholm. Det har då visat sig att nätet som behandlingsform öppnat vägen för att nå nya målgrupper och att dessa personer dricker mindre alkohol, enligt Kerstin Annerborn.

– Man har en föreställning om vilka typer av människor det är som är på en beroendemottagning och tänker att det är inte jag, säger Kerstin Annerborn.

Den här behandlingsformen, som nu erbjuds i hela landet, ska ses som ett komplement till andra vårdformer. Kerstin Annerborn säger att den inte passar alla. Till exempel inte de som har en komplicerad sjukdomsbild.

Den verkar fungera särskilt bra för de brukare som föredrar att skriva och kommunicera sina känslor via nätet, som många unga gör. Man kan till exempel genomföra hela behandlingen via sin mobiltelefon. Själva behandlingsmetoden bygger på kognitiv beteendeterapi, KBT, och nås alltså via vårdguiden.

Efter att en person anmält sig själv får han eller hon träffa en läkare på nätet eller vid ett fysiskt möte. Man diskuterar igenom personens beroendeproblematik och om just den här behandlingen skulle passa. Två-tre timmar i veckan måste individen lägga på sin behandling som består av att läsa texter, se filmer och göra övningar som man skickar till en psykolog och sedan får återkoppling på.

Just bristen på fysiska möten med en behandlare är en synpunkt som återkommer när Ekot talat med före detta missbrukare, anhöriga och behandlare om det här initiativet. En kritik som Kerstin Annerborn på Beroendecentrum i Stockholm är van vid.

– Man pratar ofta om en allians med en behandlare, att det är viktigt att sitta i rummet med patienten och att man kan påverka förbättring. Vi har sett den här alliansen väldigt mycket på nätet också. Det är sällan en patient går med på att byta behandlare under behandlingens gång, säger Kerstin Annerborn.