Laddstationer

Allt fler ansöker om bidrag till privata laddstationer

1:34 min

Antalet ansökningar om bidrag för privata laddstationer till elbilar i länet har fördubblats mellan 2018 och 2019 enligt statistik från Naturvårdsverket.

2018 ansökte 50 stycken personer från Kronobergs län om bidrag via det så kallade ladda-hemma-stödet från Naturvårdsverket, en siffra som under 2019 steg till 107 stycken.

– Stödet är som ett incitament för att bygga ut laddinfrastrukturen i Sverige. Med hjälp av bidragen blir det billigare om man tänker på den egna investeringen, säger John Wigg, handläggare på Naturvårdsverket.