Naturgasledning planeras i Gävle

Det var drygt 10 år sedan sist, men nu har frågan om naturgas antingen från Ryssland eller Norge åter aktualiserats i Gävleborgs län. Svensk naturgas AB planerar nämligen för en naturgasledning via Gävle - och det oavsett om gasen kommer från öst eller väst. Företaget har redan informerat 8 av 9 berörda länstyrelser om planerna, säger Svensk Naturgas ABs vd Tom Främling till Radio Gävleborg. Svensk Naturgas AB ägs av Birka Energi och av Fortum-konsernen, som i sin tur ägs till 70 procent av Finska staten.