Vill undantas helt

Flera kommuner planerar ändring – för att slippa Ebo

1:53 min

En rad kommuner planerar att införa regler som gör att asylsökande som väljer att flytta dit förlorar dagersättningen från staten.

Men både Miljöpartiet och Centerpartiet tycker att det är att missbruka en lag som bara är tänkt att gälla i särskilt utsatta områden.

Det handlar om det som brukar kallas ebo-lagen, som ger asylsökande rätt att på egen hand ordna boende var de vill under asyltiden. Nyligen ändrades regelverket. Regeringen listade i höstas 32 kommuner, med socialt utsatta områden, som får göra undantag från lagen.

Kommunerna får peka ut områden där asylsökande – om de ändå flyttar dit – mister sin dagersättning. Förhoppningen är att på så sätt styra asylsökande mot andra områden för att integrationen blir bättre.

Men nu planerar en rad kommunledningar att undanta hela kommunerna från ebo-lagen. Landskrona har redan fattat beslut, säger liberalen Torkild Strandberg, som är kommunstyrelsens ordförande.

– Landskrona är ju en av de städer som har tagit emot ett stort, kanske ett oproportionerligt stort, ansvar för den nationella migrationspolitiken. Och för att vi ska kunna fullgöra vårt integrationsuppdrag, så behöver vi ett andrum i själva mottagandet, säger han.

Andra kommuner som ännu inte beslutat, men planerar att göra likadant, är Katrineholm, Kristianstad och Helsingborg.

– Jag tror att många kommuner kommer att göra samma bedömning som vi, det vill säga att man undantar hela kommunen. Dels för att man inte vill stigmatisera vissa områden, och dels för att det är en helt uppenbar risk för fusk, om man börjar dela upp kommunen i olika zoner, säger Moderaten Peter Danielsson som är kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.

Ändringen av ebo-lagen bygger på en uppgörelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna, och nu reagerar både Miljöpartiet och Centerpartiet på hur kommuner tänker tillämpa de nya reglerna.

– Hela syftet har ju varit att det just ska vara de områdena som har stora socioekonomiska utmaningar, och då får vi diskutera hur man ska lösa det här framöver. Jag tror att det skulle urholka systemet med ebo om många av landets stora kommuner, som är en del av de 32, skulle börja undanta hela kommunen, säger Jonny Cato, Centerpartiets migrationspolitiska talesperson.

Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson Rasmus Ling:

– I första hand får vi ha dialog med kommunerna, men ser vi att man inte följer intentionerna med lagen, då får vi ändra lagstiftningen, säger han.

Ekot har sökt, men inte nått, migrationsminister Morgan Johansson för en kommentar.