PSYKIATRI

Remisstopp för traumapatienter i Dalarna – långa väntetider

1:19 min

Region Dalarnas kris - och traumamottagning i Borlänge har infört remisstopp efter ett ansträngt personalläge. I och med stoppet är det återigen bara asylsökande och nyanlända som kan få hjälp här.

Uppdatering 31/1:
Den här nyheten har av vissa opinionsbildare tolkats som att det bara är nyanlända som får hjälp med sina kriser och trauman, men så är inte fallet. Andra vårdenheter i Dalarna, främst inom psykiatrin, kommer inte att skicka sina patienter till Borlänge-mottagningen längre. Istället får de behandla sina patienter själva. Det är en återgång till samma ordning som varit tidigare.
/Redaktionen