LÅNGLYSSNING

Hur klimatsmart är biodrivmedel?

15 min

Regeringens ambition är att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Och för att komma dit behövs bland annat en satsning på biodrivmedel.

Förra veckan kom SNS:s Konjunkturråds klimatrapport som analyserat svensk klimat-politik. De pekar på en rad problem med att satsa på biodrivmedel för att få ner klimatutsläppen från vägtrafiken.

Björn Carlén är miljöekonom på Konjunkturinstitutet och har ingått i SNS Konjunkturråd. Han menar att ökad användning av biodrivmedel i Sverige riskerar att leda till större klimatutsläpp i andra delar av världen.

Stefan Wirsenius, som är docent i Miljö- och resursanalys av jordbrukssystem på Chalmers, menar att det är problematiskt att koldioxiden som frigörs vid förbränning av biodrivmedel bokförs som nollutsläpp.

Svante Axelsson på Fossilfritt Sverige menar att biodrivmedel är ett bra alternativ tills dess att hela Sveriges vägtrafik har elektrifierats. Idag importeras det mesta av råvarorna till svenskt biodrivmedel men Axelsson menar att Sverige kan producera all biodrivmedel själv till 2030.