Spädbarnsdödlighet

21 spädbarn avled i Gävleborg

2:07 min

Varje år dör cirka 700 spädbarn i Sverige varav 400 redan i magen och resten under det första levnadsåret.

I Gävleborg avled 21 spädbarn under 2018, enligt siffror från den ideella organisationen Spädbarnsfonden.

Spädbarnsfonden arbetar för att stötta drabbade föräldrar och forskning om spädbarnsdödlighet och vill att ett nationell kunskapsstöd och riktlinjer kring tas fram. Det skulle göra vården likvärdig över hela landet.

– Regionerna gör ett fantastiskt jobb redan idag, men vi ser att det behövs nationella insatser till exempel så måste kunskapsstöd och riktlinjer komma och implementeras, säger Camilla Skoglund, stödsamordnare på Spädbarnsfonden.