Brev till ministrar

Handelskammarens flygkrav: Ställ om till fossilfrihet

1:16 min
  • Norrland har fyra olika handelskamrar som alla kräver att regeringen gör mer för att påskynda flygets omställningen till fossilfrihet och säkerställa tillgängligheten i hela landet.
  • Det är huvudbudskapen i det brev som idag skickats till utrikeshandelsminister Anna Hallberg och näringsminister Ibrahim Baylan.
  • Linda Nilsson, vd för Norrbottens Handelskammare, om anledningen till skrivelsen: