Coronaviruset

Folkhälsomyndigheten: Liten risk för spridning i Sverige

2:08 min

Risken att drabbas av det nya coronaviruset är liten för den som inte besökt den drabbade delen av Kina, eller varit i nära kontakt med någon som varit där. Den bedömningen gör Folkhälsomyndigheten efter de senaste dagarnas utveckling av epidemin.

– Vanlig säsongsinfluensa smittar betydligt fler. Det är en omfattande smittspridning varje år. Globalt uppskattar man att influensan orsakar omkring fem miljoner fall av allvarlig sjukdom varje år. Det finns inga exakta beräkningar ännu av hur coronaviruset smittar, säger Karin Tegmark-Wisell vid Folkhälsomyndigheten.

Det krävs närmare kontakt och högre smittdos för att bli smittad av coronaviruset, jämfört med vanlig influensa säger Karin Tegmark-Wisell. Men det tycks som om de som fått coronasmittan oftare drabbas av allvarligare symptom, som kräver sjukhusvård.

Inget fall har ännu upptäckts i Sverige, men om en läkare misstänker att en patient bär på viruset skickas ett prov till Folkhälsomyndigheten i Stockholm som testar det. Skulle resultatet visa på virus kommer patienten isoleras på den närmaste infektionskliniken. Den aktuella regionen kommer att skicka ut pressmeddelande om händelsen.

De två prover från Skåne som beskrivits i media har visat sig inte innehålla virus. I övrigt har mellan 10 och 20 prover analyserats, men inget har hittills visat på smitta. Och beredskapen för att ta emot eventuella fall i Sverige kan bli långvarig, enligt Folkhälsomyndigheten.

– Baserat från erfarenheterna från SARS som är den mest liknande virussjukdom vi känner till, så tog det kring nio månader tills man hade begränsat smittan och utbrottet var över.

Vad betyder det då för beredskapen i Sverige?

– Det är ju rätt så avgörande hur smittspridningen ser ut i Kina för hur stor exponeringen blir för Sverige. De som nu får enstaka sekundärfall runt om i världen har en god beredskap att isolera dem. Så det finns inget som talar för att man kommer att få större smittspridning utanför Kina.