Klimat

Parisavtalet ekonomiskt mest kostnadseffektivt

0:43 min

Ekonomisk forskning från Potsdaminstitutet ger tummen upp för Parisavtalet.

Om vi lyckas begränsa den globala uppvärmningen till 2 grader minimerar vi också klimatkostnaderna. Därmed är Parisavtalet också det ekonomiskt mest kostnadseffektiva, menar forskare från Potsdaminstitutet.

I en ny studie har de vägt samman priset för att ersätta fossil energi med förnybar med kostnaderna för de skador som klimatförändringarna medför.

Utifrån resultatet menar de att vi får allt färre argument för att inte göra något åt den globala uppvärmningen. Det går inte längre säga att klimatåtgärder är för dyra, eftersom kostnaderna tvärtom blir ännu större om vi inte agerar.

Referens: Nicole Glanemann et al. "Paris Climate Agreement passes the cost-benefit text". Nature Communications 27 jan 2020.
DOI: 10.1038/s41467-019-13961-1