Chalmers- och IVL förslag

Förslag: Kilometerskatt och billigare bilkörning på landsbygden

2:02 min

Det borde införas en kilometerskatt på bilkörande, enligt en ny forskningsrapport från bland annat IVL Svenska Miljöinstitutet och Chalmers.

Enligt förslaget skulle det göra bilkörandet relativt sett billigare på landet och dyrare i städerna.

– Vi vill göra beskattningen mer rättvis. Vi vill göra den högre i stad och lägre på landsbygden. Är man boende och verksam på landsbygden är man vinnare i det här förslaget. Generellt sjunker kostnaderna för att köra bil på landsbygden och de ökar i större städer, säger Anders Roth på IVL till Ekot.

Antalet elbilar och laddhybrider ökar snabbt. På sikt kan det innebär att miljarder kronor i skatteintäkter, från bensin- och dieselförsäljningen, försvinner och därför behövs kilometerskatten för att täcka upp för det skattebortfallet, enligt forskningsrapporten som finansierats av Energimyndigheten.

Kilometerskatten innebär att bilisterna betalar skatt för varje körd kilometer och samtidigt sänks då skatten på bensin och diesel.

Enligt förslagen kommer skattetrycket vara oförändrat.

Anders Roth säger att man föreslår tre olika nivåer av beskattning.

– Vi föreslår en geografiskt differentierad skatt utifrån tre områden. En nivå är de större städerna. Där föreslår vi en skatt på drygt fem kronor per mil. Nästa område är mindre städer och större vägar och där föreslår vi en skatt på en krona per mil. Sedan har vi ren landsbygd där vi inte föreslår någon skatt alls, utan just en mindre drivmedelsskatt, säger Roth till Ekot.

I rapporten föreslår forskarna att det ska användas ett GPS-system, med en dosa i varje bil, för att kunna se hur långt en bil kör och därmed ta ut rätt skatt.

Men det finns en skarp kritik mot just det – att det skulle vara ett hot mot den personliga integriteten och kan användas för att övervaka människor.

– Det finns sätt att lösa det. I till exempel Singapore betalar man in pengar i förväg på ett kort och sedan kommer aldrig myndigheterna att se var du kör någonstans, säger Anders Roth på IVL till Ekot.

Men han säger samtidigt att det finns risker ur integritetsaspekten.

– Vi tror att man måste ta väldigt noga på de här integritetsfrågorna och utreda det noga, säger han.

Ekot har tidigare rapporterat om att experter som tillfrågats tror att det inom tio år kommer finnas en så kallad kilometerskatt.

I den nya rapporten föreslås inte exakt när den ska införas, på vilket sätt och om det ska gälla alla bilar. Det finns också utmaningar för att kunna införa den och det är en kostnad i form av till exempel de GPS-dosor som måste finnas i bilarna.

Om föreslaget införs blir det dyrare att köra elbil.

– Det kommer bli dyrare än nu. Men det kommer alltid vara billigare att köra elbil än bensin- och dieselbil.

Men är det verkligen nödvändigt att ha den här beskattningen, kan man inte tänka sig att det sparas in pengar på andra saker när folk går över till elbilar?

– Det är klart att med elbilar sjunker samhällets kostnader. Men vi har fortfarande kvar kostnader för till exempel olyckor och slitage, säger Roth.