Spädbarnsdödlighet

Spädbarnsfonden vill att dödligheten kartläggs

1:48 min

21 spädbarn avled i Gävleborg under 2018. Spädbarnsfonden jobbar för att minska den siffran. Camilla Skoglund, stödsamordnare och sjukhuskontakt för spädbarnsfonden, har själv erfarenhet av att förlora ett barn.

– Vi ser ett stort behov av att träffa nån som har förlorat ett barn, just att man får känna att man inte är ensam, säger Camilla Skoglund.

Spädbarnsfonden stöttar föräldrar som har förlorat barn genom samtalsträffar, de har också en forskningsfond och jobbar på olika sätt för att belysa frågan om att minska spädbarnsdödligheten.

– Vi vill få till en nationell kartläggning där man tittar på varför de här barnen dött.