Klimat

Koldioxidlagring för att hjälpa klimatet – förslag väntas i dag

2:15 min

Att fånga in och lagra koldioxid kan bli nödvändigt för att klara klimatmålen.
I dag får regeringen ett utredningsförslag om hur detta kan stimuleras.

Just nu testas tekniken med koldioxidlagring av energibolaget Stockholm Exergi.  Än så länge sker det i liten skala, men det kan byggas ut:

– Just nu klarar den att avskilja ungefär 700 kg koldioxid om dan. Skulle vi bygga fullskala skulle vi klara en kolsänka på 800 000 ton per år, säger Fabian Levihn, forskningschef vid Stockholm Exergi.

Det är betydligt mer än de 500 000 ton per år som inrikesflyget släpper ut.

Inne i containern som rymmer testanläggningen, är det varmt. Värmeverket eldar skogsrester, och de växter som ingår i bränslet, sög en gång upp koldioxid ur atmosfären.

Anläggningen är som ett myller av isolerade rör, där koldioxiden skiljs från rökgaserna. Därmed tas den ur kretsloppet. Koldioxiden kommer inte att bidra till jordens uppvärmning. Den skeppas till Norge där den slutligen pumpas ned i berggrunden.

Sveriges potential är stor för att fånga in och ta bort koldioxid från biologisk råvara.

Skulle några av landets största massafabriker, som använder skogsråvara, satsa på detta, så skulle det kunna halvera de svenska koldioxidutsläppen, enligt branschorganet Svebio.
Men det krävs stora investeringar och hittills har det varit billigare släppa ut koldioxid än att fånga in den för slutlagring.

I dag överlämnas en utredning till regeringen om olika möjligheter att stimulera mer koldioxidlagring.

På Stockholm Exergi ser forskningschefen Fabian Levihn fram mot förslaget:

– Vi hoppas de kommer med faktiska bra förslag och att politikerna också ser att det finns bolag som vi som är beredda göra något och sätta igång på mycket kort tid, säger Fabian Levihn.