FORENSISK ARKEOLOGI

Clara forskar på döda kroppar

2:35 min

Arkeologen och osteologen Clara Alfsdotter på Bohusläns museum är doktorand vid Linnéuniversitetet och studerar bland annat hur döda kroppar bryts ned.

– Jag är väldigt intresserad av samspelet mellan miljön där kroppen ligger och kroppens nedbrytning, säger Clara Alfsdotter.

Studierna utförs på ett center i Texas i USA dit amerikaner donerat sina kroppar till forskarna.