Arbetstillstånd

Faranak utvisas på grund av arbetsgivarens misstag

1:59 min
  • Nyköpingsbon Faranak Lotfizad och hennes son ska utvisas till Iran, efter att arbetsgivaren tecknade fel försäkring.
  • Det var veckan före jul som Migrationsverket avslog Faranaks ansökan om förlängt arbetstillstånd i Sverige eftersom arbetsgivaren tecknat  försäkring för arbetare istället för tjänstemän.
  • "En total katastrof", säger Faranak Lotvizad om beslutet – som hon har överklagat.