Sverige

Fortsatt många obehöriga elever i utsatta områden

2:09 min

Tidningen Grundskolan har granskat skolresultaten i 59 skolor i områden som polisen klassar som utsatta. Skolresultaten där blir inte bättre. En tredjedel av niondeklassarna fick inte behörighet till gymnasiet förra läsåret.

Högst andel obehöriga nior hade Värner Rydénsskolan i Rosengård i Malmö med 66,7 procent. På Lövgärdesskolan i nordöstra Göteborg fick bara varannan nia gymnasiebehörighet.

En skola med jämförelsevis goda resultat är Stadsgårdsskolan i det utsatta området Råslätt i Jönköping. Där var 11,7 procent av eleverna var obehöriga vid förra läsårets slut, vilket är bättre än genomsnittet i landet.