Pressfrihet

Svenska medier i protest mot Kina

2:16 min

Svenska medieföretag, däribland Sveriges Radio och Sveriges Television, menar att Kina hotar pressfriheten och att EU gemensamt måste protestera mot Kina. Idag vänder de sig till Sveriges regering.

- Det är uppenbart att Kina har valt Sverige som en måltavla för att försöka påverka pressfriheten, säger Thomas Mattsson.

Thomas Mattsson ser flera förklaringar till att svenska medier kritiserats av Kina de senaste åren. Sveriges agerande i fallet med med den fängslade bokförläggaren Gui Minhai som nyligen tilldelades Tucholskypriset är en av dem men det kan också handla om att svenska medier intensivt bevakat Kinas övergrepp av mänskliga rättigheter liksom protesterna i Hongkong säger han.

- Sverige med världens äldsta tryck- och yttrandefrihetsförordning är kanske också en prototyp för en totalitär regim, om man kan påverka Sverige så kan man expandera den här totalitära politiken, säger han.

Utgivarna har i dag vänt sig till regeringen för att lyfta det som man ser som Kinas allt hårdare tryck på svenska medier, något som utgör ett hot mot yttrande- och tryckfriheten anser Utgivarna. Medieorganisationen uppmanar nu regeringen att lyfta frågan till EU-nivå. Cilla Benkö är VD på Sveriges Radio.

- Vi tycker inte att den här frågan diskuterats tillräckligt och vill höja medvetandegraden om att det här är en viktig fråga, säger Cilla Benkö.

Utrikesminister Ann Linde har i en skriftlig kommentar till Ekot svarat att UD vid upprepade tillfällen påtalat för den kinesiska ambassaden att yttrandefriheten är grundlagsskyddad i Sverige och att journalister har rätt att utföra sitt arbete fritt och säkert. Inom EU för regeringen också löpande diskussioner om frågor som rör Kina, skriver Ann Linde.

Thomas Mattsson påtalar att Kina inte är ensamt om att bryta mot pressfriheten.

- Det som är allvarligt med Kina är att Kina koncentrerar kritiken mot enskilda reportrar och försvårar bevakningen genom att ge visum tillräckligt snabbt, säger han.

Läs hela uttalandet på Utgivarnas hemsida.